Adwokat
Dagmara
Olejnik

Kancelaria adwokacka

Adwokat Kościan

Usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego oraz prawa administracyjnego

Adwokat dla klientów indywidualnych

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych dla klientów indywidualnych

Adwokat dla podmiotów gospodarczych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dagmary Olejnik świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego oraz prawa administracyjnego na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców. Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach pozasądowych, jak i w postępowaniach sądowych, gwarantując profesjonalne zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy. Głównym założeniem jest indywidualne podejście do sprawy oraz pełne zaangażowanie i dbałość o najwyższy poziom świadczonej pomocy prawnej. Powierzone zadania realizowane są w sposób rzetelny i profesjonalny przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki zawodowej i respektowaniu tajemnicy adwokackiej.

O mnie

Adwokat Dagmara Olejnik ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, w szczególności w aspekcie prowadzenia sporów sądowych i opracowywania strategii procesowych. W życiu zawodowym w pełni koncentruje się na powierzonych sprawach, służąc pomocą na każdym etapie postępowania. Stawia na profesjonalizm i jak najlepszą jakość świadczonych usług. Dzięki posiadanej wiedzy merytorycznej oraz ambicji i konsekwencji w dążeniu do celu zapewnia swoim Klientom zadowolenie ze świadczonych usług prawnych.

Klienci indywidualni

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie i negocjowanie umów, reprezentację w sprawach pozasądowych, jak i w postępowaniach sądowych na każdym etapie sprawy, reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzanie wszelkich pism procesowych, w tym środków odwoławczych i zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, kasacje, skargi kasacyjne, sprzeciwy, skargi itd.) w zakresie:


Podmioty gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, oferując możliwość skorzystania z pomocy przy pojedynczej czynności lub w konkretnym postępowaniu, jak też w ramach stałej obsługi prawnej.