Adwokat
Dagmara
Olejnik

Kancelaria adwokacka

Adwokat Kościan

Usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego oraz prawa administracyjnego

Adwokat dla klientów indywidualnych

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych dla klientów indywidualnych

Adwokat dla podmiotów gospodarczych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców

Prawo karne, wykonawcze, wykroczeń

  • Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym – dochodzeniu/ śledztwie prowadzonym przez policję i prokuraturę
  • Obrona oskarżonego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji
  • Obrona obwinionego w sprawach wykroczeniowych przed sądami wszystkich instancji
  • Reprezentacja osób pokrzywdzonych
  • Występowanie w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego we wszystkich stadiach postępowania karnego
  • Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  • Reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym m.in. w przedmiocie odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia
  • Sporządzanie wszelkich pism procesowych m.in. apelacji, zażaleń, kasacji
  • Inne